Solkraft

Solkraft blir en viktig fornybar energikilde i fremtidens kraftproduksjon. I tillegg til vann og vind investerer Statkraft nå også i solkraft. Statkraft har så langt solkraftverk i India og Nederland.

Hva er solenergi?

Energien fra solens strålinger kalles solenergi. Den kommer i form av varme og lys, og kan omdannes til ulike former - den vanligste er elektrisitet. Fotovoltaiske celler gjør energien fra solstrålene om til elektrisitet.

Statkraft utvider teknologiene til vann, vind og sol

I dag kommer 26 prosent av verdens kraftproduksjon fra fornybare energikilder (kilde: Bloomberg New Energy Finance). Fremover vil samfunnet vårt trenge mer og mer elektrisitet, og det økte kraftbehovet vil i all hovedsak bli dekket av fornybar energi. Produksjonen spås å øke med 45 prosent til 70 prosent innen 2040. Halvparten av denne kraftproduksjonen vil bli dekket av vind- og solkraft alene.

Vann-, vind- og solkraft utfyller hverandre på en smart måte. I kombinasjon med batteriløsninger og mulighet for å lagre elektrisitet, vil solkraft bli stadig mer lønnsomt.

Statkraft utvikler og eier solkraftanlegg i India og Nederland, og ser etter muligheter for å ekspandere både i Europa og Sør-Amerika.