Vannkraft

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde. Mesteparten av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. På verdensbasis utgjør vannkraften rundt en sjettedel av den totale kraftproduksjonen.

Statkraft har over 100 års erfaring med vannkraft, og er den største produsenten av strøm fra vannkraft i Europa. Den største delen av Statkraftkonsernets produksjon kommer fra vannkraft.

Produksjonen foregår i mer enn 300 vannkraftverk i Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Tyrkia, samt flere land i Sør-Amerika og Asia.

Vannkraften har mange fordeler – den er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og produserer billig energi i generasjon etter generasjon.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Vannkraft, PDF dokument 3,3MB .PDF
Jostedal Official Assessment, PDF dokument 3,6MB .PDF