Gasskraft

Gasskraftverk har de laveste CO2-utslippene av alle kraftverk som er basert på fossile brensler, og kan erstatte den langt mer forurensende olje- og kullbaserte elektrisitetsproduksjonen.

Kraftverkene genererer elektrisitet ved hjelp av både gassturbiner og dampturbiner. Statkraft eier to gasskraftverk i Tyskland og har eierandeler i et tredje tysk gasskraftverk.