Fjernvarme

Fjernvarme er et eget energisystem og en naturlig del av energiforsyningen i byer og tettsteder. Statkraft er ledende i Europa innen miljøvennlig energi og nest største leverandør av fjernvarme i Norge. Vi har også en betydelig leveranse i Sverige. Alle våre anlegg leverer fjernvarme basert på miljøvennlige energikilder.

Hvordan fungerer det

Fjernvarme handler om oppvarming av vann. Et fjernvarmeanlegg kan i praksis sammenlignes med et sentralvarmeanlegg som forsyner ett eller flere bygg med varmt vann. Varmtvannet sirkulerer mellom denne varmesentralen og kundens sentral i nedgravde, isolerte stålrør. Kundene benytter vannet til oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme, ventilasjon, radiatorer og oppvarming av tappevann. Det finnes også løsninger for å benytte varme til kjøleproduksjon i bygg hvor det er behov for det.

Til produksjon av fjernvarme benyttes mange forskjellige energikilder. Dette kan være overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, biobrensel, varmepumper, biogass, elektrisitet. Flere energikilder kan benyttes samtidig i fjernvarmesystemet. Dette fører til en stabil og fleksibel forsyning av varme til kundene. Hvis en energikilde faller ut for en periode kan man benytte en annen for å få varmet opp vannet som distribueres.

Miljøpåvirkning

Fjernvarme basert på fornybare energikilder bidrar til å minske forurensende utslipp. Fjernvarme erstatter ofte mindre miljøvennlige energiformer til oppvarming, som fyringsolje eller elektrisitet basert på ikke-fornybare energikilder. I tillegg er fjernvarme miljøriktig for brukeren. Vannbåren varme skaper et godt inneklima. Vannet som sirkulerer har en temperatur som ligger mellom 40-60 grader, og man unngår problemer med støvbrenning og elektromagnetiske felter.

Les mer eller se om du kan få fjernvarme på Statkraft Varmes nettside.